Najlepsze strategie handlu kryptowalutami

Najlepsze strategie handlu kryptowalutami

Zainteresowanie handlem aktywami kryptograficznymi utrzymuje się na najwyższym poziomie.

Zapoznaj się z najlepszymi strategiami handlu kryptowalutami, przeglądając naszą listę poniżej.

Najbardziej dochodowe strategie handlu kryptowalutami

Strategia handlu kryptowalutami to plan kupna i sprzedaży kryptowalut, który minimalizuje ryzyko, jednocześnie zwiększając szanse na osiągnięcie zysku.

Strategia handlowa opiera się na predefiniowanych zasadach i kryteriach, które są wykorzystywane do podejmowania decyzji. 

Niektóre przykłady rzeczy, które powinny zostać uwzględnione to:

 • Aktywa, którymi będziemy handlować
 • Ramy czasowe
 • Plan wejścia i wyjścia z rynku
 • Ryzyko każdej transakcji
 • Rozmieszczenie Stop-Loss
 • Jak zamierzamy czerpać zyski?

Z drugiej strony, strategia musi mieć statystyczną przewagę nad rynkiem, a także musi być powtarzalna: musi być zdefiniowana i powtarzalna w czasie.

Poniżej przyjrzymy się czterem najbardziej dochodowym strategiom handlu kryptowalutami podczas inwestowania w kryptowaluty, które można wykorzystać jako ogólne ramy do opracowania własnych. 

Zasadniczo główne różnice między nimi polegają na czasie trwania operacji.

Day Trading

Day trading to strategia krótkoterminowa, w której pozycje są otwarte przez kilka minut lub godzin. Stosowane ramy czasowe to zazwyczaj 15 minut i 1 godzina.

Zasadniczo jest to strategia podobna do swing tradingu, ale w szybszym tempie. Celem day tradingu jest osiągnięcie zysku poprzez wykorzystanie zmienności występującej w ciągu dnia.

day-trading-strategy-jedna-z-najlepszych-strategii-crypto-tradingowych

Jak widzieliśmy w poprzednim przykładzie, możemy realizować tę strategię na kilka sposobów:

 • Kup na stoisku x
 • Sprzedawać na oporze
 • Kupuj lub sprzedawaj na cofnięciach
 • Handluj wzorcami technicznymi, takimi jak pengnaty itp. itd.

Różnica polega na tym, że w tym przypadku będziemy używać mniejszych ram czasowych. Na przykład, jeśli zamierzamy handlować byczą flagą, w przypadku day tradingu formacja ta byłaby zlokalizowana w 15 minutach, a w swing tradingu mogłaby to być formacja w przedziale czasowym 4 godzin.

Inną ważną różnicą jest to, że day trader nie będzie przejmował się podstawami kryptowaluty lub tokena. Aby uzyskać więcej informacji, możesz przeczytać o Zalety i wady kryptowalut. Trend długoterminowy również nie będzie istotny, ponieważ nie będzie miał praktycznie żadnego wpływu na nasze transakcje.

Zamiast powyższego, konieczne będzie zidentyfikowanie swojego nastawienia na dzień, w którym zamierzamy handlować (dominujący trend w tym dniu), aby określić, czy będziemy otwierać długie czy krótkie pozycje podczas sesji.

Zalety

 • Day trader może uzyskać większy zwrot ze swojego kapitału, ponieważ może zawierać więcej transakcji.
 • Nie ma ryzyka overnight, ponieważ pozycje są zazwyczaj zamykane.

Wady

 • Styl handlu z wyższym poziomem stresu
 • Wyższe koszty prowizji niż w przypadku innych strategii
 • Nie da się tego pogodzić z innymi czynnościami zawodowymi ze względu na czas potrzebny na handel.

Handel pozycyjny

Handel pozycyjny to strategia średnio- lub długoterminowa, w której pozycje pozostają otwarte przez tygodnie lub miesiące. Stosowane ramy czasowe będą duże, zazwyczaj dzienne i tygodniowe.

Szukając kandydatów do otwarcia pozycji, dobrym pomysłem jest rozpoczęcie od kandydatów z dobrymi fundamentami i połączenie ich z analizą techniczną w celu określenia najbardziej optymalnego momentu wejścia na rynek.

Jest to odpowiednia strategia dla wczesnych etapów hossy. Zasadniczo staramy się pozycjonować na rynku w fazie akumulacji lub co najwyżej w konsolidacji po rozpoczęciu nowego trendu. Różne wskaźniki kryptowalutowe mogą być w tym celu bardzo pomocne.

Handel pozycyjny

Innym sposobem wejścia na rynek jest sytuacja dużych spadków spowodowanych bardzo negatywnymi wiadomościami w połączeniu z innymi czynnikami, takimi jak nadmierna dźwignia finansowa lub bardzo wysokie ceny. 

Kiedy pojawiają się tego typu korekty, które zazwyczaj są bardzo szybkie i gwałtowne, mogą to być odpowiednie momenty na zajęcie pozycji w dłuższej perspektywie.

Zalety

 • Nie trzeba mieć dużo czasu, ponieważ jest to strategia średnioterminowa.
 • Niewielki stres, ponieważ wahania cen w krótkich okresach czasu nie są istotne.
 • Zyski mogą być wyższe niż w przypadku DCA, ponieważ zaczynamy od wyższego potencjału ryzyka/zysku.

Wady

 • Wymaga zaawansowanej wiedzy z zakresu analizy fundamentalnej, analizy technicznej i cykli rynkowych.
 • Liczba transakcji, które wykonujesz, jest czasami bardzo mała, a wariancja może być duża. Wymagane są duże dawki cierpliwości.

Swing Trading

Handel pozycyjny to średnioterminowa strategia, w której utrzymujesz otwarte pozycje przez kilka dni lub tygodni. Stosowane ramy czasowe to zazwyczaj dzienne i 4-godzinne. Celem tradera swingowego jest uchwycenie pojedynczego ruchu na naszą korzyść na rynku (znanego jako swing).

Niektóre sposoby realizacji tej strategii mogą być następujące:

 • Kup na stojaku
 • Sprzedawać przy oporze
 • Kupuj lub sprzedawaj na cofnięciach
 • Handluj formacjami technicznymi, takimi jak trójkąty, proporczyki lub kliny.

Powyższe pomysły są z kolei różnymi strategiami handlowymi lub sposobami handlu, ale wszystkie mają wspólną cechę, że dąży się do osiągnięcia zysku z wahań kryptowaluty, którą operujemy, zarówno długich, jak i krótkich.

Zalety

 • Możliwe jest znalezienie większej liczby okazji handlowych.
 • Można ją łączyć z innymi zajęciami lub pracą w pełnym wymiarze godzin.

Wady

 • Nie będziesz w stanie czerpać zysków z dużych ruchów w górę, ponieważ zazwyczaj zamykasz pozycje wcześniej.
 • Jesteś wystawiony na działanie rynku w godzinach nocnych i w weekendy.

Uśrednianie kosztu dolara (DCA)

DCADollar Cost Averaging, czyli uśrednianie kosztu dolara, jest strategią długoterminową i najprostszą ze wszystkich. Bardziej niż strategią handlową, jest to strategia inwestycyjna, ale warto ją znać dla każdego, kto zastanawia się, jak inwestować w kryptowaluty krok po kroku.

Polega ona po prostu na podzieleniu dostępnego kapitału na mniejsze kwoty, a następnie otwieraniu pozycji w regularnych odstępach czasu. W ten sposób z czasem uzyskujemy średnie ceny zakupu i zmniejszamy wpływ zmienności na ceny, po których pozyskaliśmy kryptowaluty.

Dollar-cost-Averaging-DCA

Następnie, zgodnie z naszym planem realizacji zysków, będziemy sprzedawać nasze kryptowaluty, aby zmaterializować nasze zyski. Przykładem może być zrobienie czegoś podobnego: sprzedawanie w sposób rozłożony w czasie, gdy cena osiąga różne cele wzrostowe.

Przed jego wykonaniem musimy przejść przez proces wyszukiwania kryptowalut z potencjałem inwestycyjnym i spełniających określone wymagania zgodnie z przeprowadzoną przez nas analizą.

Zalety

 • Niski poziom stresu: nie jest konieczne regularne sprawdzanie wykresów, dokładne obliczanie pozycji lub analizowanie akcji cenowej w krótkich okresach czasu.
 • Jeśli będziemy trzymać się strategii, unikniemy strach przed pominięciem (FoMO) Momenty dokonywania zakupów są bardzo dobrze zdefiniowane i nie pozostawiają miejsca na improwizację.
 • Niski koszt prowizji
 • Jego wykonanie wymaga niewiele czasu.

Wady

 • Ważne jest, aby posiadać wiedzę w zakresie analizy fundamentalnej kryptowalut.
 • Możesz ponieść straty utrzymywane w czasie, jeśli od czasu do czasu nie ocenisz cykli rynkowych i stanu fundamentów swoich inwestycji.

Jaka jest najbardziej dochodowa strategia handlu kryptowalutami?

Podobnie jak w przypadku większości pytań dotyczących handlu, nie ma konkretnej odpowiedzi. Najbardziej zyskowną strategią handlu kryptowalutami jest ta, która pasuje do Ciebie pod każdym względem.

Zależy to od czasu dostępnego na handel, wiedzy i tego, czy ustawiasz się bliżej długoterminowej strony inwestora, czy krótkoterminowego tradera.

Jak mówię, wszystko zależy od każdego z osobna, ale generalnie radzę rozpocząć początkowo w punkcie pośrednim typu handel pozycyjny lub nawet swing trading.

Musimy myśleć, że DCA jest bardzo skoncentrowany na inwestycjach długoterminowych (w rzeczywistości może być kompatybilny z innymi stylami handlowymi). 

A na drugim biegunie znajdziemy Scalping, o którym nawet nie wspomniałem. Działa on w bardzo małych przedziałach czasowych 1 i 5 minut i szczerze mówiąc, uważam, że jest całkowicie zniechęcony do handlu kryptowalutami, biorąc pod uwagę charakterystykę rynku kryptowalut.

Podsumowanie strategii handlu kryptowalutami

Podsumowując, odkrywanie różnych strategii handlu kryptowalutami jest niezbędne do odniesienia sukcesu w poruszaniu się po rynku kryptowalut. 

Poprzez zrozumienie i wdrożenie strategii takich jak Dollar Cost Averaging, Positional Trading, Swing Trading i Day Trading, inwestorzy mogą znaleźć podejście, które najlepiej pasuje do ich celów, dostępności czasu i tolerancji ryzyka. 

Pamiętaj, że nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, więc ważne jest, aby eksperymentować i znaleźć to, co działa najlepiej dla Ciebie.

F.A.Q

Jaka jest najbardziej dochodowa strategia handlu kryptowalutami?

Najbardziej zyskowna strategia różni się w zależności od inwestora. Niektórzy odnoszą sukcesy w handlu pozycyjnym lub swingowym, podczas gdy inni preferują handel dzienny. Ważne jest, aby zbadać i przetestować różne podejścia, aby znaleźć to, co działa najlepiej dla Ciebie.

Czym są strategie handlu kryptowalutami?

Strategie handlu kryptowalutami to plany lub metody wykorzystywane do kupna i sprzedaży kryptowalut w celu minimalizacji ryzyka i maksymalizacji zysków.

Jak wybrać najlepszą strategię handlu kryptowalutami?

Weź pod uwagę takie czynniki, jak tolerancja ryzyka, dostępność czasu i cele inwestycyjne, aby określić, która strategia najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Czym jest Dollar Cost Averaging (DCA) w handlu kryptowalutami?

DCA polega na inwestowaniu stałej kwoty pieniędzy w regularnych odstępach czasu, niezależnie od ceny aktywów, w celu zmniejszenia wpływu zmienności rynku.

Czym jest handel pozycyjny w kryptowalutach?

Handel pozycyjny polega na utrzymywaniu pozycji kryptowalutowych przez tygodnie lub miesiące, w celu wykorzystania średnio- i długoterminowych trendów rynkowych.

Czym jest Swing Trading w kryptowalutach?

Swing trading polega na utrzymywaniu pozycji kryptowalutowych przez kilka dni lub tygodni w celu uchwycenia krótko- lub średnioterminowych ruchów cenowych, zazwyczaj w oparciu o analizę techniczną.

Czym jest Day Trading w kryptowalutach?

Day trading polega na kupowaniu i sprzedawaniu kryptowalut w ciągu tego samego dnia handlowego, w celu czerpania zysków z krótkoterminowych wahań cen.

pl_PLPL